CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu
CSR

Corporate Social Responsibility

Społeczna odpowiedzialność biznesu 

Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

großes mobilheim
Letniskowo

Zobacz jak pomagamy